Εδρα της Εταιρείας

Η έδρα της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας είναι η Αθήνα.

Η Γενική Γραμματεία της Εταιρίας στεγάζεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών Ιερά Οδός 75 - Βοτανικός
118 55 Αθήνα
Τηλ.: 2105294412 - 2105294411 Fax: 2105294413
E-mail: eze@aua.gr