Επιστημονικές Επιτροπές

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Συντονιστής

Ε. Ρογδάκης, Καθηγητής
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, Βοτανικός
118 55 Αθήνα
Τηλ.: 210 5294431
Fax: 210 5294442
E-mail: rogdakis@aua.gr

Μέλη

Α. Γεωργούδης, Καθηγητής.
Τομέας Ζωικής Παραγωγής
Γεωπονική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 998683 / 998687
Fax: 2310 998719
Αντ. Κομινάκης, Δρ.
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, Βοτανικός
118 55 Αθήνα
Τηλ.: 210 5294431
Fax: 210 5294442
E-mail: acom@aua.gr
Α. Μπάλτας
Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής
Υπουργείο Γεωργίας
Καπνοκοπτηρίου 6
104 33 Αθήνα
Τηλ.: 210 2125765
Fax: 210 8230730

Αναπληρωματικά μέλη

Α. Φλώρος
Υπουργείο Γεωργίας
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ν. Μεσήμβριας
570 11 Γέφυρα Θεσ/νίκης
Τηλ.: 2310 713964
Fax: 2310 713963
Χρ. Λίγδα, Δρ.
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Χαλκιδικής
632 00 Nέα Μουδανιά
Τηλ.: 23730 65985