Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία συντίθεται από τα εξής σώματα:

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ