Στις 2 Ιουνίου 1979 ιδρύθηκε Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΖΕ). Η ιδέα της δημιουργίας μίας Eπιστημονικής Εταιρίας που να καλύπτει το χώρο της Ζωοτεχνικής Επιστήμης ωρίμασε κατά τη δεκαετία του '70 ως αποτέλεσμα της διοργανωτικής προσπάθειας στους τομείς της πανεπιστημιακής ζωοτεχνικής εκπαίδευσης και της γεωργοκτηνοτροφικής ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας αλλά και της ανάγκης ουσιαστικής επικοινωνίας με διεθνείς κυβερνητικούς και μη οργανισμούς ζωικής παραγωγής που έχουν την πρωτοπορία στην προώθηση της επιστήμης και πράξης στον τομέα της κτηνοτροφίας.

Τα ιδρυτικά μέλη της ΕΖΕ

Η επιθυμία των Γεωτεχνικών-Ζωοτεχνών για την ίδρυση Επιστημονικής Εταιρίας υλοποιήθηκε με πρωτεργάτες τον καθηγητή Ν.Π. Ζέρβα, τον καθηγητή Π. Καλαϊσάκη, τον τότε υφηγητή της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ και ερευνητή του INRA Ι. Βογιατζόγλου, τον Διευθυντή του Υπ. Γεωργίας Α. Μπούμπα, το Γεωπόνο - Νομικό της ΑΤΕ Γ. Μίχο και τον αείμνηστο καθηγητή Χ. Σκιπιτάρη. Οι ανωτέρω συνεπικουρήθηκαν από Γεωπόνους - Ζωοτέχνες του Πανεπιστημιακού χώρου καθώς και του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίοι αποτέλεσαν τα 31 ιδρυτικά μέλη της Εταιρίας και που αναφέρονται αλφαβητικώς στη συνέχεια:

1. Αληφακιώτης Α. Θωμάς, 2. Ακριτοπούλου-Φουρκρουά Στέλλα, 3. Αποστολόπουλος Κ. Κυριάκος, 4. Αργυράκης Γ. Ιωσήφ, 5. Βασιλόπουλος Κ. Αντώνιος, 6. Βογιατζόγλου Γ. Ιωάννης, 7. Γαβριελάτος Κ. Μιλτιάδης, 8. Γαβριηλίδης Θ. Γεώργιος, 9. Γεωργιάδης Χ. Γεώργιος, 10. Γεωργούδης Γ. Ανδρέας-Ιωσήφ, 11. Γκιώσης Ε. Γεώργιος, 12. Ζέρβας Π. Νικόλαος, 13. Καλαϊσάκης Ν. Περικλής, 14. Κυριαφίνης Π. Βασίλειος, 15. Μανιάτης Κ. Παναγιώτης, 16. Ματσούκας Α. Ιωάννης, 17. Ματσούκας Ε. Ιωάννης, 18. Μίχος Α. Γεώργιος, 19. Μπαρώνος Α. Σταμάτιος, 20. Μπούμπας Ι. Αντώνιος, 21. Παλάντζας Α. Δημήτριος, 22. Παπαδόπουλος Κ. Γεώργιος, 23. Παπαδημητρίου Β. Τριαντάφυλλος, 24. Παπαπαναγιώτου Χ. Παναγιώτης, 25. Πεκλάρης Μ. Γεώργιος, 26. Πλυτάς Μ. Φραγκίσκος, 27. Σάββας Δ. Γεώργιος, 28. Σεμερτζάκης Δ. Νικόλαος, 29. Σκιπιτάρης Ν. Χρήστος, 30. Τόντης Γ. Σωτήριος, 31. Χατζημηνάογλου Μ. Ιωάννης.

Βασικοί σκοποί της ΕΖΕ είναι η εφαρμογή και ανάπτυξη της Ζωοτεχνικής Επιστήμης που περιλαμβάνει τους τομείς της γενετικής βελτίωσης, της διατροφής, της αναπαραγωγής καθώς και της εκτροφής και διαχείρισης χερσαίων και υδρόβιων οργανισμών που συμμετέχουν στη ζωική παραγωγή.

Εκτός των παραπάνω βασικών σκοπών, η ΕΖΕ επιδιώκει την ανάπτυξη και εδραίωση δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης, ζωοτεχνικής έρευνας και πρακτικής εφαρμογής, την εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων, την πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων και συμποσίων επί ζωοτεχνικών θεμάτων, την έκδοση περιοδικού τύπου, όπου δημοσιεύονται επιστημονικές έρευνες και άρθρα των μελών της Εταιρίας και άλλων γεωτεχνικών, πρακτικά συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων καθώς και άλλων ανεξαρτήτων εκδόσεων. Όπως είναι φυσικό, η επιστημονική δραστηριότητα της ΕΖΕ εστιάζεται επίσης στη μελέτη ειδικών προβλημάτων της Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Εξάλλου, στους κύριους σκοπούς της ΕΖΕ περιλαμβάνεται η στενή συνεργασία με τις Υπηρεσίες Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας, της ΑΤΕ, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων του ΕΘΙΑΓΕ και των τομέων δραστηριότητας του ΓΕΩΤΕΕ. Σημαντική για την ΕΖΕ είναι η συμμετοχή των μελών της σε διεθνείς Ζωοτεχνικούς και άλλους Οργανισμούς (ΕΑΑΡ, FAO, ICAR, CIHEAM)) καθώς και σε επιτροπές μελέτης και διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας Επιστημονικών Συμποσίων επί ζωοτεχνικών θεμάτων.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ