Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (Ε.Ζ.Ε.) για την περίοδο 2020-2024 συντίθεται ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φεγγερός

Α’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Καντάς

Β’ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γούλας

Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μουντζούρης

Ειδικός  Γραμματέας: Βασιλική Κοτσάμπαση

Ταμίας: Ιωάννης Χατζηγεωργίου

Μέλη: Βασίλειος Ντότας, Γεώργιος Μπέλλος, Ζωίτσα Μπασδαγιάννη

 

H σύνθεση των Δ.Σ. της ΕΖΕ παλαιοτέρων ετών ήταν ως ακολούθως:

Περίοδο 2016-2019

Πρόεδρος : Γεώργιος Ζέρβας

Α΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ντότας

Β΄ Αντιπρόεδρος: Βλαδίμηρος Χριστοδούλου

Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Φεγγερός

Ειδικός Γραμματέας:  Στυλιανή Χαδιώ

Ταμίας: Κωνσταντίνος Μουντζούρης

Μέλη: Ευθύμιος Σινάπης, Ελένη Αποστολάκη, Ιωσήφ Μπιζέλης

 

Περίοδος 2012-2015

Πρόεδρος : Γεώργιος Ζέρβας

Α΄ Αντιπρόεδρος : Δημήτριος Ντότας

Β΄ Αντιπρόεδρος : Δημήτριος Παπαβασιλείου

Γενικός Γραμματέας:  Κωνσταντίνος Φεγγερός

Ειδικός Γραμματέας:  Στυλιανή Χαδιώ

Ταμίας: Κωνσταντίνος Μουντζούρης

Μέλη:   Ελένη Αποστολάκη

Ιωσήφ Μπιζέλης

Ευθύμιος Σινάπης

 

Περίοδος 1984-1987

Πρόεδρος: Π. Καλαϊσάκης

Α΄ Αντιπρόεδρος: Ν.Π. Ζέρβας

Β΄ Αντιπρόεδρος: Θ. Αληφακιώτης

Γεν. Γραμματέας: Γ. Μίχος

Ειδ. Γραμματέας: Γ. Παπαδόπουλος

Ταμίας: Β. Κυριαφίνης

Μέλη: Α. Γεωργούδης, Γ. Γκιώσης, Σ. Μπαρώνος

Περίοδος 1988-1991

Πρόεδρος: Π. Καλαϊσάκης

Α΄ Αντιπρόεδρος: Ν.Π. Ζέρβας

Β΄ Αντιπρόεδρος: Γ. Παπαδόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Γ. Μίχος

Ειδ. Γραμματέας: Γ. Γκιώσης

Ταμίας: Β. Κυριαφίνης

Μέλη: Θ. Αληφακιώτης, Α. Γεωργούδης, Α. Καραλάζος

Περίοδος 1992-1995

Πρόεδρος: Ν.Π. Ζέρβας

Α΄ Αντιπρόεδρος: Γ. Παπαδόπουλος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Γ. Γκιώσης

Γεν. Γραμματέας: Γ. Ζέρβας

Ειδ. Γραμματέας: Α. Γεωργούδης

Ταμίας: Β. Κυριαφίνης

Μέλη: Ε. Ρογδάκης, Θ. Αληφακιώτης, Ι. Χατζημηνάογλου

Περίοδος 1996-1999

Πρόεδρος: Γ. Παπαδόπουλος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Ε. Ρογδάκης

Β΄ Αντιπρόεδρος: Α. Γεωργούδης

Γεν. Γραμματέας: Γ. Ζέρβας

Ειδ. Γραμματέας: Α. Μπάλτας

Ταμίας: Στ. Λαμπαδάρης

Μέλη: Ι. Χατζημηνάογλου, Α. Καραλάζος, Δ. Παπαβασιλείου

Περίοδος 2000-2003

Πρόεδρος: Ι. Χατζημηνάογλου

Α΄ Αντιπρόεδρος: Ε. Ρογδάκης

Β΄ Αντιπρόεδρος: Α. Μπάλτας

Γεν. Γραμματέας: Γ. Ζέρβας

Ειδ. Γραμματέας: Α. Γεωργούδης

Ταμίας: Ε. Πανοπούλου

Μέλη: Α. Καραλάζος, Κ. Φεγγερός,  Γ. Παπαδόπουλος

Περίοδος 2004-2007

Πρόεδρος: Ιωάννης Χατζημηνάογλου

Α΄ Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Ρογδάκης

Β΄ Αντιπρόεδρος: Aγγελος Μπάλτας

Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Φεγγερός

Ειδ. Γραμματέας: Απόστολος Καραλάζος

Ταμίας: Ελευθερία Πανοπούλου

Μέλη: Γεώργιος Ζέρβας Δημήτριος Παπαβασιλείου, Στυλιανός Δεληγιώργης

Περίοδος 2008-2011

Πρόεδρος: Γ. Ζέρβας

Α΄ Αντιπρόεδρος: Α. Καραλάζος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Α. Μπάλτας

Γενικός Γραμματέας: Κ. Φεγγερός

Ειδικός Γραμματέας: Δ. Παπαβασιλείου

Ταμίας: Ε. Πανοπούλου

Μέλη: Ε. Ρογδάκης, Δ. Ντότας, Κ. Θεσσαλός

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ