ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας αποφάσισε την πραγματοποίηση του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. για το τρέχον έτος στο Καρπενήσι από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2024, στο οποίο καλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας να συμμετάσχουν. Σχετικά με το εν λόγω Συνέδριο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τα εξής:

 1. Οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος.
 2. Τον καθορισμό συγκεκριμένου σχεδίου συγγραφής των προς υποβολή για ανακοίνωση περιλήψεων των εργασιών.
 3. Για κάθε ερευνητική εργασία που προορίζεται για ανακοίνωση θα πρέπει να έχει σταλεί περίληψη μέχρι την 30η Ιουνίου 2024. Οι εργασίες που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή.
 4. Προκειμένου να εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου πριν από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, όσες περιλήψεις δεν αποσταλούν εγκαίρως δεν θα συμπεριληφθούν στα εν λόγω Πρακτικά.

Οι περιλήψεις των εργασιών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eze@aua.gr. Για κάθε διευκρίνιση επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 210 5294422 και 210 5294412.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ζ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΤΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.                             ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Περισσότερες Πληροφορίες


 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων των εκλογών της Εταιρείας στις 13/2/2024, σύμφωνα με το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, σας γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας που προήλθε από τις εκλογές της 7ης Φεβρουαρίου 2024 έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μουντζούρης, Καθηγητής Γ.Π.Α.
Α΄ ΑντιπρόεδροςΙωάννης Χατζηγεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής Γ.Π.Α.
Β΄ Αντιπρόεδρος : Δρ. Χριστίνα Λίγδα, Διευθύντρια Ερευνών ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Γενικός Γραμματέας :   Βασίλειος Ντότας, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ειδικός ΓραμματέαςΔρ. Χρήστος Γούλας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών ΥΠΑΑΤ
Ταμίας :  Παναγιώτης Σιμιτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α.  
Μέλη : Δρ. Ελένη Αποστολάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ΥΠΑΑΤ
Δρ. Γεώργιος Μπέλλος, Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Ιωαννίνων, ΥΠΑΑΤ 
Ζωίτσα Μπασδαγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ζ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΤΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.                                           ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Περισσότερα

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Μέλη της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας,

            Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας συγκαλείται την 24η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Κτήριο Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 1. Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης της Ε.Ζ.Ε.
 2. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ζ.Ε.
 3. Ισολογισμός παρελθούσης χρήσης
 4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2024
 5. Ανακοινώσεις – Προτάσεις

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 31η Ιανουαρίου 2024. Αν και κατά την ημερομηνία αυτή δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα (14.00) και στον ίδιο τόπο με τα παρόντα μέλη.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ζ.Ε.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
ΟΜΟΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.                                     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.

Περισσότερα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) σας προσκαλεί στο 37ο Ετήσιο Επιστημονικό της Συνέδριο στην Ορεστιάδα, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Ορεστιάδας, τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Πρόσκληση - Πρόγραμμα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Δρ. Θεόδωρος Μανουσίδης, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Ορεστιάδας, ΥΠ.Α.Α.Τ. (Πρόεδρος)

2. Βασίλειος Άμπας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

3. Δρ. Χρήστος Δαδούσης, Ερευνητής, Department of Veterinary Science, University of Parma, Italy

4. Απόστολος Κυριαζόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ.

5. Χρυσοβαλάντης Μαλέσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

6. Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δ.Π.Θ.

7. Δρ. Αθανάσιος Ράγκος, Εντεταλμένος Ερευνητής, Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

8. Δρ. Δημήτριος Ρουστέμης, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης, ΥΠ.Α.Α.Τ.

9. Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γ.Π.Α.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ιωσήφ Μπιζέλης, Ομότιμος Καθηγητής Γ.Π.Α.

Στυλιανή Χαδιώ, Καθηγήτρια Γ.Π.Α.

Κωνσταντίνος Μουντζούρης, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια Γ.Π.Α.

37ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΖΕ (Ορεστιάδα)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας αποφάσισε την πραγματοποίηση του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. για το τρέχον έτος στην Ορεστιάδα από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2023, στο οποίο καλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας να συμμετάσχουν.
Σχετικά με το εν λόγω Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τα εξής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής ύψους 25 € για μέλη & μεταπτυχιακούς φοιτητές και 30 για μη μέλη.
 2. Τον καθορισμό συγκεκριμένου σχεδίου συγγραφής των προς υποβολή για ανακοίνωση περιλήψεων των εργασιών (επισυνάπτεται).
 3. Οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος.
 4. Για κάθε ερευνητική εργασία που προορίζεται για ανακοίνωση θα πρέπει να έχει σταλεί περίληψη το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2023. Οι εργασίες που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή.
 5. Προκειμένου να εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου πριν από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, όσες περιλήψεις δεν αποσταλούν εγκαίρως δεν θα συμπεριληφθούν στα εν λόγω Πρακτικά.

      Οι περιλήψεις των εργασιών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eze@aua.gr. Για κάθε διευκρίνιση επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 210 5294422 και 210 5294412.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ζ.Ε.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
ΟΜΟΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.                                ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αφίσα-36ου-Ετήσιου-Συνεδρίου-2022-EZE

Απολογιστικό δελτίο τύπου για το 36ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΖΕ στο ΑγρίνιοΠρόσκληση - Πρόγραμμα - Κατάλογος Ξενοδοχείων

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας αποφάσισε την πραγματοποίηση του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. για το τρέχον έτος στο Αγρίνιο από 5 έως 7 Οκτωβρίου 2022, στο οποίο καλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας να συμμετάσχουν.
Σχετικά με το εν λόγω Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τα εξής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής ύψους 25 € για μέλη & μεταπτυχιακούς φοιτητές και 30 για μη μέλη.
 2. Τον καθορισμό συγκεκριμένου σχεδίου συγγραφής των προς υποβολή για ανακοίνωση περιλήψεων των εργασιών (επισυνάπτεται).
 3. Οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος.
 4. Για κάθε ερευνητική εργασία που προορίζεται για ανακοίνωση θα πρέπει να έχει σταλεί περίληψη το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2022. Οι εργασίες που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή.
 5. Προκειμένου να εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου πριν από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, όσες περιλήψεις δεν αποσταλούν εγκαίρως δεν θα συμπεριληφθούν στα εν λόγω Πρακτικά.

      Οι περιλήψεις των εργασιών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eze@aua.gr. Για κάθε διευκρίνιση επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 210 5294422 και 210 5294412.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ζ.Ε.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.                                      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

 

Συνέδρια Ημερίδες

Αρχίζοντας από το 1980, η ΕΖΕ οργάνωσε Επιστημονικά Συνέδρια, Συμπόσια και Ημερίδες σε διάφορες περιοχές της Χώρας προκειμένου να ενθαρρύνει και προωθήσει τη βασική και εφαρμοσμένη γεωτεχνική έρευνα που πραγματοποιείται στα Τμήματα Ζωικής Παραγωγής των ΑΕΙ, στα Ινστιτούτα και τους Ερευνητικούς Σταθμούς του ΕΘΙΑΓΕ και του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και στα Τμήματα Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ. Επιπλέον, οργάνωσε τέσσερα Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

1. Επιστημονικά Συνέδρια σε διάφορες περιοχές της Χώρας

Σε αρχικό στάδιο, τα Συνέδρια αυτά περιλάμβαναν ομιλίες κυρίως από πανεπιστημιακούς καθηγητές και άλλους ειδικούς επιστήμονες με θέματα θεωρητικού και εφαρμοσμένου ζωοτεχνικού περιεχομένου. Ωστόσο, με την αναζωπύρωση και ενεργοποίηση της ζωοτεχνικής ερευνητικής προσπάθειας προέκυψε η ανάγκη ανακοινώσεων προδρόμων και τελικών αποτελεσμάτων ερευνητικών εργασιών από τα διάφορα ζωοτεχνικά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά εργαστήρια ζωοτεχνικής κατεύθυνσης. Έτσι, από ετών, στα Επιστημονικά Συνέδρια της ΕΖΕ περιλαμβάνονται ολόκληρες επιστημονικές εισηγήσεις και γεωργοκτηνοτροφικές μελέτες τοπικού χαρακτήρα.

Η ΕΖΕ στην προσπάθεια της να καλύψει μεγάλο μέρος του Ελλαδικού χώρου πραγματοποίησε Επιστημονικά Συνέδρια στις εξής πόλεις: Λάρισα (1980), Σέρρες (1982), Θεσσαλονίκη (1983), Ιωάννινα (1984) Θεσσαλονίκη (1986), Πάτρα (1987), Ξάνθη (1990), Βόλος (1991), Αθήνα (1992), Φλώρινα (1993), Λάρισα (1995), Λαμία (1996), Πύργος-Ολυμπία (1997), ʼρτα (1998), Χανιά (1999), Καλαμάτα (2000), Δράμα (2001), Ιωάννινα (2002), Καρδίτσα (2003), Τρίπολη (2004), Βέροια (2005), Σπάρτη (2006), Βόλος (2007), Ναύπλιο (2009).

Πέραν των ανωτέρω, πραγματοποίησε το Μάρτιο του 1989 στην Αθήνα ειδικό Συνέδριο Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων, με εισηγήσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Γεωργίας, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το βελτιωτικό σχήμα στις διάφορες κατηγορίες των παραγωγικών ζώων.

2. Συμπόσια στα πλαίσια των κλαδικών εκθέσεων AGROTICA και ZOOTECHNIA της HELEXPO

Η ΕΖΕ προκειμένου να αναβαθμίσει την εκπαίδευση των γεωτεχνικών, την εδραίωση δεσμών μεταξύ των μελών της και κυρίως την ενημέρωση των κτηνοτρόφων της χώρας, καθιέρωσε το θεσμό των Συμποσίων, τα οποία πραγματοποίησε κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της AGROTICA μέχρι το 1998 και της ZOOTECHNIA από το 1999 και μετά. Τα Συμπόσια είχαν τα εξής κεντρικά θέματα: 1ο Βοοτροφία (1987), 2ο Αιγοπροβατοτροφία (1988), 3ο Χοιροτροφία (1989), 4ο Ζωοτροφές (1990), 5ο Πτηνοτροφία (1991), 6ο Βιοτεχνολογία και Ζωική Παραγωγή (1992), 7ο Παραγωγή Ζωοκομικών Προϊόντων Ποιότητας (1993), 8ο Βοοτροφία - Σύγχρονες τάσεις στην παραγωγή γάλακτος και κρέατος (1994), 9ο Υδατοκαλλιέργειες - Η συμβολή τους στη Ζωική Παραγωγή (1995), 10ο Προβατοτροφία-Αιγοτροφία (1996), 11ο Σύγχρονη Ελληνική Κτηνοτροφία (1997), 12ο Ελληνική Χοιροτροφία (1998), 13ο Βιολογική Κτηνοτροφία (1999), 14ο Εφαρμογή των Αποτελεσμάτων της Ζωοτεχνικής Έρευνας στην Ελληνική Κτηνοτροφία (2000), 15ο Σύγχρονη Κτηνοτροφία και Διατροφικές Απαιτήσεις του Ανθρώπου (2002), 16ο Γενετική Βελτίωση (2005) και 17ο Ποιότητα και Ασφάλεια Γάλακτος - Οι τελευταίες εξελίξεις (2007).

3. Ημερίδες τοπικού χαρακτήρα

Τελευταία, η ΕΖΕ, σε συνεργασία με Νομαρχιακές Aυτοδιοικήσεις, υιοθέτησε το θεσμό του Επιστημονικών Ημερίδων, στις οποίες γίνονται εισηγήσεις ιδιαίτερα τοπικού γεωτεχνικού ενδιαφέροντος. Οι Ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: Το 1997 στην Καστανιά Κορινθίας με θέμα "Αιγοπροβατοτροφία στην Κορινθία". Το 1998 στη Βέροια Ημαθίας με θέμα "Πάχυνση μόσχων στο Νομό Ημαθίας". Το 1999 στη Θεσσαλονίκη με θέμα "Η Ορεινή Αιγοτροφία". Το 2001 στην ʼρτα με θέμα "Πτηνοτροφία". Το 2004 στη Φιλιππιάδα με θέμα "Χοιροτροφία". Το 2005 στην Καλλονή Λέσβου με θέμα "Προβατοτροφία".

4. Διεθνή Ζωοτεχνικά Συνέδρια που οργάνωσε η ΕΖΕ στην Ελλάδα

(α) Το 36ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωικής Παραγωγής (36th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, EAAP) οργανώθηκε από την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 1985. Ως Συνεδριακό Κέντρο και κύριο κατάλυμα των συνέδρων χρησιμοποιήθηκε το ξενοδοχειακό συγκρότημα "Athos Palace-Pallini Beach".

(β) Το Συμπόσιο με θέμα "Αξιοποίηση των Οριακών Μεσογειακών Περιοχών με Παραγωγικά Συστήματα Εκτατικής Εκτροφής Μηρυκαστικών" οργανώθηκε από την ΕΖΕ στη Θεσσαλονίκη από 18-20 Ιουνίου 1994, με τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του FAO, της ΕΑΑΡ και του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών (CIHEAM). Οι εργασίες έλαβαν χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέσα στα πλαίσια της ίδιας οργανωτικής προσπάθειας πραγματοποιήθηκαν οι εξής χωριστές συναντήσεις FAO, RNEA και CIHEAM: (α) Expert Consultation on Range-Dependent Small Ruminant Production Systems in the Near East, (β) Meeting on the Subnetwork System of Production και (γ) Technical Consultation of the European Cooperation Research Network on Sheep and Goat Production.

(γ) Το 6ο Διεθνές Συμπόσιο Άμελξης Μικρών Μηρυκαστικών πραγματοποιήθηκε μεταξύ 26ης Σεπτεμβρίου και 1ης Οκτωβρίου 1998 στο Καστρί της Ν. Ερυθραίας, στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Το Συμπόσιο οργανώθηκε από την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία, σε στενή συνεργασία με τη Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή (ΔΕΕ) των Συμποσίων ʼμελξης Μικρών Μηρυκαστικών και τη συμπαράσταση των Διεθνών Οργανισμών IAMZ CIHEAM (Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes), FAO-REU/ESCORENA (European Cooperative Research Network in Agriculture), EAAP (European Association for Animal Production), ICAR (International Committee for Animal Recording) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας.

(δ) Το Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Παραγωγή Κρέατος και Γάλακτος από Βιολογική Εκτροφή Μηρυκαστικών" (Organic Meat and Milk Production from Ruminants), που οργανώθηκε από την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία (ΕΖΕ), σε συνεργασία με τη Βρετανική Εταιρία Ζωοτεχνικής Επιστήμης (British Society of Animal Science) και πραγματοποιήθηκε από 4-6 Οκτωβρίου 2001 στο Καστρί της Ν. Ερυθραίας, στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας.

(ε) Το Διεθνές Συμπόσιο με θέμα "Animal Production and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas". Οργανώθηκε από την ΕΖΕ με τη συνεργασία των Διεθνών Οργανισμών FAO, EAAP και CIHEAM και πραγματοποιήθηκε από 5-7 Ιουνίου 2003 στα Ιωάννινα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Du Lac.