Περιοδικές εκδόσεις

Η ΕΖΕ εκδίδει, επί μονίμου βάσεως, επιστημονικά και ενημερωτικά περιοδικά. Από το 1981 άρχισε η έκδοση Δελτίου Επιστημονικών Εργασιών, το οποίο από το 4ο τεύχος, το 1984, απέκτησε τη μόνιμη επωνυμία "Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης" (Εκδότης: Καθηγ. Ν.Π. Ζέρβας, Ιπποκράτους 176, 114 71 Αθήνα). Στο περιοδικό αυτό υποβάλλονται από γεωτεχνικούς επιστήμονες πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες ζωικής παραγωγής, κυρίως ερευνητικής φύσεως, οι οποίες δημοσιεύονται μετά από έγκριση κριτών της επιλογής της Συντακτικής Επιτροπής. Το 1987 άρχισε η έκδοση και δεύτερου περιοδικού της ΕΖΕ (Ειδική Έκδοση), το οποίο, παραλλήλως προς το κύριο περιοδικό, δημοσιεύει εισηγήσεις, ομιλίες και περιλήψεις προδρόμων εργασιών ζωοτεχνικού και κτηνοτροφο-οικονομικού περιεχομένου, οι οποίες ανακοινώνονται στις Ετήσιες Επιστημονικές Συναντήσεις της Εταιρίας.

Άλλες εκδόσεις