Τιμητικές Εκδηλώσεις - Βραβεύσεις

Η ΕΖΕ, επιθυμώντας να τιμήσει εξέχοντα μέλη της, άλλα και ξένους επιστήμονες για τη μεγάλη τους προσφορά στον ευρύτερο ζωοτεχνικό χώρο οργανώνει ειδικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια Ημερίδων και Συμποσίων της.

Οι μέχρι τούδε τιμηθέντες, κατά χρονολογική σειρά, είναι οι εξής:

Κ. Ανανιάδης, Γεωπόνος-Υδροβιολόγος (1995), Π. Καλαϊσάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΓΠΑ (1995), Ν.Π. Ζέρβας Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ (1996), Β. Κυριαφίνης, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης (1996), J. Labussiere, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Rennes, Γαλλία (1998), Π. Μανιάτης, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης (1998), Γ. Μίχος, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης-Νομικός (1998), Γ. Κιτσοπανίδης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ (1999), Ι. Βογιατζόγλου, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, Αντιπρόεδρος ΕΑΑΡ, Γεν. Γραμματέας WAAP (2000), Δ. Τσιαούσης, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης (2001), Α. Μάντζιος, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (2003), Β. Παππάς, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, Δ/ντής Κ.Γ.Β.Ζ. Καρδίτσαςς (2003), εις μνήμην Τ. Παπαδημητρίου, Επίκ. Καθηγητή Γ.Π.Α. (2003), Ευάγγελος Κλιάφας, Γεωπόνος - Ζωοτέχνης, Παναγιώτης Τετώρος, Γεωπόνος - Ζωοτέχνης (2004) και Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΓΠΑ & τέως Πρόεδρος της ΕΖΕ (2005).

Παράλληλα, η ΕΖΕ απονέμει τιμητική διάκριση, συνοδευόμενη από συμβολικό χρηματικό ποσό, σε αριστεύσαντες τελειόφοιτους του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ και του Τομέα Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ.