ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Ζ.Ε.)

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της
σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με την μεταποίηση με σκοπό την παραγωγή
ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Ορισμένα από τα προϊόντα μας έχουν μία εγγενή
μοναδικότητα η οποία πηγάζει από πολλούς παράγοντες που συνιστούν την ταυτότητά τους.
Στην κορυφή, ίσως, της πυραμίδας αυτών βρίσκεται η φέτα, η οποία μέσω των σπάνιων
χαρακτηριστικών της που απορρέουν από την ιδιαίτερη χλωρίδα του τόπου μας, τις
εδαφοκλιματικές συνθήκες καθώς και τις μακραίωνες παραδόσεις μας στον τρόπο
παραγωγής της, έχει στοιχειοθετήσει με τον καλύτερο τρόπο τον χαρακτήρα της
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), αναγνωρισμένο επίσημα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).... περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) σας προσκαλεί στο 32ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Στυλιανή Χαδιώ, Καθηγήτρια Γ.Π.Α. (Πρόεδρος)
2. Δημήτριος Καντάς, Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ΤΕΙ Θεσσαλίας
3. Κωνσταντίνος Μουντζούρης, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.
4. Δημήτριος Κουλουκτσής, Γεωπόνος Ζωοτέχνης, π. Τμηματάρχης Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Λάρισας
5. Δημήτριος Λώλης Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, π. Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας
6. Χρήστος Κατσίκας, Γεωπόνος Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας
7. Δημήτριος Βλαχοστέργιος, Εντεταλμένος Ερευνητής ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας
8. Μαρία Κλεισιάρη, Διευθύντρια Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας και Στέλεχος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
9. Νικόλαος Παλάσκας, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας
10. Κυρίτση Σταυρούλα, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΓΕΩΤΕΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ιωσήφ Μπιζέλης, Καθηγητής Γ.Π.Α.
Στυλιανή Χαδιώ, Καθηγήτρια Γ.Π.Α.
Κωνσταντίνος Μουντζούρης, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.
Ελένη Μήλιου, Αν. Καθηγήτρια Γ.Π.Α.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας αποφάσισε την πραγματοποίηση του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε., για το τρέχον έτος στη Λάρισα από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2017, στο οποίο καλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας να συμμετάσχουν.
Σχετικά με το εν λόγω Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τα εξής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής ύψους 25 € για μέλη & μετ. φοιτητές και 30 για μη μέλη.
  2. Τον ορισμό επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης των εργασιών που θα υποβληθούν για ανακοίνωση στο Συνέδριο.
  3. Τον καθορισμό συγκεκριμένου σχεδίου συγγραφής των προς υποβολή για ανακοίνωση περιλήψεων των εργασιών .
  4. Οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος.
  5. Για κάθε ερευνητική εργασία που προορίζεται για ανακοίνωση, θα πρέπει να έχει σταλεί περίληψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω (βλ. υπ. αριθ. 3), το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.

Επειδή αποφασίστηκε από το Δ.Σ. να εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου και να διανεμηθούν κατά τη διεξαγωγή του, όσες περιλήψεις δεν αποσταλούν εγκαίρως δεν θα συμπεριληφθούν στα εν λόγω Πρακτικά. Ως εκ τούτου, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μπορούν να γίνουν το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2017.
Οι περιλήψεις των εργασιών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eze@aua.gr. Για κάθε διευκρίνιση επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 210 5294411 και 210 5294412.


 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΖΕΡΒΑΣ                            ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΦΕΓΓΕΡΟΣ

Περισσότερες Πληροφορίες