ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας αποφάσισε την πραγματοποίηση του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. για το τρέχον έτος στο Καρπενήσι από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2024, στο οποίο καλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας να συμμετάσχουν. Σχετικά με το εν λόγω Συνέδριο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τα εξής:

 1. Οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος.
 2. Τον καθορισμό συγκεκριμένου σχεδίου συγγραφής των προς υποβολή για ανακοίνωση περιλήψεων των εργασιών.
 3. Για κάθε ερευνητική εργασία που προορίζεται για ανακοίνωση θα πρέπει να έχει σταλεί περίληψη μέχρι την 30η Ιουνίου 2024. Οι εργασίες που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή.
 4. Προκειμένου να εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου πριν από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, όσες περιλήψεις δεν αποσταλούν εγκαίρως δεν θα συμπεριληφθούν στα εν λόγω Πρακτικά.

Οι περιλήψεις των εργασιών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eze@aua.gr. Για κάθε διευκρίνιση επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 210 5294422 και 210 5294412.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ζ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΤΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.                             ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων των εκλογών της Εταιρείας στις 13/2/2024, σύμφωνα με το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, σας γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας που προήλθε από τις εκλογές της 7ης Φεβρουαρίου 2024 έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μουντζούρης, Καθηγητής Γ.Π.Α.
Α΄ ΑντιπρόεδροςΙωάννης Χατζηγεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής Γ.Π.Α.
Β΄ Αντιπρόεδρος : Δρ. Χριστίνα Λίγδα, Διευθύντρια Ερευνών ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Γενικός Γραμματέας :   Βασίλειος Ντότας, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ειδικός ΓραμματέαςΔρ. Χρήστος Γούλας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ζωοτροφών & Βοσκήσιμων Γαιών ΥΠΑΑΤ
Ταμίας :  Παναγιώτης Σιμιτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α.  
Μέλη : Δρ. Ελένη Αποστολάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ΥΠΑΑΤ
Δρ. Γεώργιος Μπέλλος, Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Ιωαννίνων, ΥΠΑΑΤ 
Ζωίτσα Μπασδαγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ζ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΤΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.                                           ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Περισσότερα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Μέλη της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας,

            Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας συγκαλείται την 24η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Κτήριο Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 1. Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης της Ε.Ζ.Ε.
 2. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ζ.Ε.
 3. Ισολογισμός παρελθούσης χρήσης
 4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2024
 5. Ανακοινώσεις – Προτάσεις

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 31η Ιανουαρίου 2024. Αν και κατά την ημερομηνία αυτή δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα (14.00) και στον ίδιο τόπο με τα παρόντα μέλη.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ζ.Ε.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
ΟΜΟΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.                                     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.

Περισσότερα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) σας προσκαλεί στο 37ο Ετήσιο Επιστημονικό της Συνέδριο στην Ορεστιάδα, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Ορεστιάδας, τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Πρόσκληση - Πρόγραμμα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Δρ. Θεόδωρος Μανουσίδης, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Ορεστιάδας, ΥΠ.Α.Α.Τ. (Πρόεδρος)

2. Βασίλειος Άμπας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

3. Δρ. Χρήστος Δαδούσης, Ερευνητής, Department of Veterinary Science, University of Parma, Italy

4. Απόστολος Κυριαζόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ.

5. Χρυσοβαλάντης Μαλέσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

6. Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δ.Π.Θ.

7. Δρ. Αθανάσιος Ράγκος, Εντεταλμένος Ερευνητής, Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

8. Δρ. Δημήτριος Ρουστέμης, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης, ΥΠ.Α.Α.Τ.

9. Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γ.Π.Α.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ιωσήφ Μπιζέλης, Ομότιμος Καθηγητής Γ.Π.Α.

Στυλιανή Χαδιώ, Καθηγήτρια Γ.Π.Α.

Κωνσταντίνος Μουντζούρης, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια Γ.Π.Α.

37ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΖΕ (Ορεστιάδα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας αποφάσισε την πραγματοποίηση του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. για το τρέχον έτος στην Ορεστιάδα από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2023, στο οποίο καλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας να συμμετάσχουν.
Σχετικά με το εν λόγω Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τα εξής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής ύψους 25 € για μέλη & μεταπτυχιακούς φοιτητές και 30 για μη μέλη.
 2. Τον καθορισμό συγκεκριμένου σχεδίου συγγραφής των προς υποβολή για ανακοίνωση περιλήψεων των εργασιών (επισυνάπτεται).
 3. Οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος.
 4. Για κάθε ερευνητική εργασία που προορίζεται για ανακοίνωση θα πρέπει να έχει σταλεί περίληψη το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2023. Οι εργασίες που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή.
 5. Προκειμένου να εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου πριν από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, όσες περιλήψεις δεν αποσταλούν εγκαίρως δεν θα συμπεριληφθούν στα εν λόγω Πρακτικά.

      Οι περιλήψεις των εργασιών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eze@aua.gr. Για κάθε διευκρίνιση επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 210 5294422 και 210 5294412.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ζ.Ε.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
ΟΜΟΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.                                ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τον θάνατο του μέλους της Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΓΔΑΚΗ και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Ο Εμμανουήλ Ρογδάκης υπήρξε λαμπρός επιστήμονας και Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και επί σειρά ετών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας του Ιδρύματος. Η προσφορά του στην Επιστήμη της Ζωικής Παραγωγής και στην εκπαίδευση ήταν ανεκτίμητη.

 

          Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΦΕΓΓΕΡΟΣ                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ         

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφίσα-36ου-Ετήσιου-Συνεδρίου-2022-EZE

Απολογιστικό δελτίο τύπου για το 36ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΖΕ στο ΑγρίνιοΠρόσκληση - Πρόγραμμα - Κατάλογος Ξενοδοχείων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
            Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας αποφάσισε την πραγματοποίηση του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. για το τρέχον έτος στο Αγρίνιο από 5 έως 7 Οκτωβρίου 2022, στο οποίο καλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας να συμμετάσχουν.
            Σχετικά με το εν λόγω Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τα εξής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής ύψους 25 € για μέλη & μεταπτυχιακούς φοιτητές και 30 για μη μέλη.
 2. Τον καθορισμό συγκεκριμένου σχεδίου συγγραφής των προς υποβολή για ανακοίνωση περιλήψεων των εργασιών (επισυνάπτεται).
 3. Οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος.
 4. Για κάθε ερευνητική εργασία που προορίζεται για ανακοίνωση θα πρέπει να έχει σταλεί περίληψη το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2022. Οι εργασίες που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή.
 5. Προκειμένου να εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου πριν από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, όσες περιλήψεις δεν αποσταλούν εγκαίρως δεν θα συμπεριληφθούν στα εν λόγω Πρακτικά.

      Οι περιλήψεις των εργασιών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eze@aua.gr. Για κάθε διευκρίνιση επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 210 5294422 και 210 5294412.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ζ.Ε.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.                                      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο 69ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της European Association for Animal Production (EAAP), που διεξήχθη στο Dubrovnik της Κροατίας από 27.8.2018 έως 31.8.2018 βραβεύτηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας Καθηγητής κ. Γεώργιος Ζέρβας με το «Distinguished Service Award”, για την προσφορά του στην Επιστήμη της Ζωικής Παραγωγής και τις υπηρεσίες του προς την EAAP.  Το έργο του κ. Γ. Ζέρβα παρουσίασε η Καθηγήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής του Μιλάνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EAAP Mrs. Antonella Baldi.

Ο κ. Γ. Ζέρβας προσέφερε τις υπηρεσίες του στην EAAP ως Γραμματέας της Nutrition Commission (2002 - 2004), ως Αντιπρόεδρος (2005 - 2006) και Πρόεδρος (2006 - 2008) της Livestock Farming Systems Commission, ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ της EAAP (2008 - 2012) και ως Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής (2012 - 2018).

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Ζ.Ε.)

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της
σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με την μεταποίηση με σκοπό την παραγωγή
ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Ορισμένα από τα προϊόντα μας έχουν μία εγγενή
μοναδικότητα η οποία πηγάζει από πολλούς παράγοντες που συνιστούν την ταυτότητά τους.
Στην κορυφή, ίσως, της πυραμίδας αυτών βρίσκεται η φέτα, η οποία μέσω των σπάνιων
χαρακτηριστικών της που απορρέουν από την ιδιαίτερη χλωρίδα του τόπου μας, τις
εδαφοκλιματικές συνθήκες καθώς και τις μακραίωνες παραδόσεις μας στον τρόπο
παραγωγής της, έχει στοιχειοθετήσει με τον καλύτερο τρόπο τον χαρακτήρα της
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), αναγνωρισμένο επίσημα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).... περισσότερα