ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας αποφάσισε την πραγματοποίηση του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. για το τρέχον έτος στην Ορεστιάδα από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2023, στο οποίο καλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας να συμμετάσχουν.
Σχετικά με το εν λόγω Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τα εξής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής ύψους 25 € για μέλη & μεταπτυχιακούς φοιτητές και 30 για μη μέλη.
  2. Τον καθορισμό συγκεκριμένου σχεδίου συγγραφής των προς υποβολή για ανακοίνωση περιλήψεων των εργασιών (επισυνάπτεται).
  3. Οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος.
  4. Για κάθε ερευνητική εργασία που προορίζεται για ανακοίνωση θα πρέπει να έχει σταλεί περίληψη το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2023. Οι εργασίες που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή.
  5. Προκειμένου να εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου πριν από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, όσες περιλήψεις δεν αποσταλούν εγκαίρως δεν θα συμπεριληφθούν στα εν λόγω Πρακτικά.

      Οι περιλήψεις των εργασιών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eze@aua.gr. Για κάθε διευκρίνιση επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 210 5294422 και 210 5294412.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ζ.Ε.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
ΟΜΟΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.                                ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τον θάνατο του μέλους της Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΓΔΑΚΗ και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Ο Εμμανουήλ Ρογδάκης υπήρξε λαμπρός επιστήμονας και Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και επί σειρά ετών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας του Ιδρύματος. Η προσφορά του στην Επιστήμη της Ζωικής Παραγωγής και στην εκπαίδευση ήταν ανεκτίμητη.

 

          Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΦΕΓΓΕΡΟΣ                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ         

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφίσα-36ου-Ετήσιου-Συνεδρίου-2022-EZE

Απολογιστικό δελτίο τύπου για το 36ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΖΕ στο ΑγρίνιοΠρόσκληση - Πρόγραμμα - Κατάλογος Ξενοδοχείων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
            Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας αποφάσισε την πραγματοποίηση του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. για το τρέχον έτος στο Αγρίνιο από 5 έως 7 Οκτωβρίου 2022, στο οποίο καλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας να συμμετάσχουν.
            Σχετικά με το εν λόγω Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τα εξής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής ύψους 25 € για μέλη & μεταπτυχιακούς φοιτητές και 30 για μη μέλη.
  2. Τον καθορισμό συγκεκριμένου σχεδίου συγγραφής των προς υποβολή για ανακοίνωση περιλήψεων των εργασιών (επισυνάπτεται).
  3. Οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος.
  4. Για κάθε ερευνητική εργασία που προορίζεται για ανακοίνωση θα πρέπει να έχει σταλεί περίληψη το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2022. Οι εργασίες που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή.
  5. Προκειμένου να εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου πριν από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, όσες περιλήψεις δεν αποσταλούν εγκαίρως δεν θα συμπεριληφθούν στα εν λόγω Πρακτικά.

      Οι περιλήψεις των εργασιών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eze@aua.gr. Για κάθε διευκρίνιση επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 210 5294422 και 210 5294412.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ζ.Ε.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.                                      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο 69ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της European Association for Animal Production (EAAP), που διεξήχθη στο Dubrovnik της Κροατίας από 27.8.2018 έως 31.8.2018 βραβεύτηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας Καθηγητής κ. Γεώργιος Ζέρβας με το «Distinguished Service Award”, για την προσφορά του στην Επιστήμη της Ζωικής Παραγωγής και τις υπηρεσίες του προς την EAAP.  Το έργο του κ. Γ. Ζέρβα παρουσίασε η Καθηγήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής του Μιλάνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EAAP Mrs. Antonella Baldi.

Ο κ. Γ. Ζέρβας προσέφερε τις υπηρεσίες του στην EAAP ως Γραμματέας της Nutrition Commission (2002 - 2004), ως Αντιπρόεδρος (2005 - 2006) και Πρόεδρος (2006 - 2008) της Livestock Farming Systems Commission, ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ της EAAP (2008 - 2012) και ως Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής (2012 - 2018).

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Ζ.Ε.)

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της
σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με την μεταποίηση με σκοπό την παραγωγή
ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Ορισμένα από τα προϊόντα μας έχουν μία εγγενή
μοναδικότητα η οποία πηγάζει από πολλούς παράγοντες που συνιστούν την ταυτότητά τους.
Στην κορυφή, ίσως, της πυραμίδας αυτών βρίσκεται η φέτα, η οποία μέσω των σπάνιων
χαρακτηριστικών της που απορρέουν από την ιδιαίτερη χλωρίδα του τόπου μας, τις
εδαφοκλιματικές συνθήκες καθώς και τις μακραίωνες παραδόσεις μας στον τρόπο
παραγωγής της, έχει στοιχειοθετήσει με τον καλύτερο τρόπο τον χαρακτήρα της
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), αναγνωρισμένο επίσημα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).... περισσότερα